Faktuelle oplysninger

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

  • Antal klassetrin på skolen: 0. - 9. klasse
  • Antal spor på skolen: 3/4
  • Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her: Elevtal

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Karaktergennemsnit

Karakterfordeling