Faktuelle oplysninger

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

  • Antal klassetrin på skolen: 0. - 9. klasse
  • Antal spor på skolen: 3/4
  • Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Karaktergennemsnit:

Overgangsfrekvens til anden uddannelse:

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen: