Indskrivning til 0. klasse

Indskrivning til 0. klasse med skolestart august 2019/2020.

Er dit barn fra årgang 2013, starter undervisningspligten pr. 1.8.2019.

Ultimo oktober fremsendes brev til alle skolepligtige fra årgang 2012 og 2013, der ikke er tilmeldt skole, med nærmere oplysning om indskrivning til skole.

Tilmelding til 0. klasse sker digitalt på Tårnby Kommunes hjemmeside www.taarnby.dk  i ugerne 45-47.
Direkte link til indskrivningen
her

Spørgsmål vedrørende indskrivning kan rettes til skolens kontor mandag til fredag i åbningstiden (kl. 8.00 - 15.30).
Mandag den 12.11.2018 vil der være åbent på kontoret til kl. 17.00, hvor der vil være mulighed for hjælp til digital indskrivning. Husk i den forbindelse at medbringe NEM-ID.

Søger I om plads til jeres barn på en anden skole end distriktsskolen, på privatskole eller skoleudsættelse, skal I oplyse herom ved skoleindskrivningen.

Er der behov for rådgivning vedr. ansøgning om skoleudsættelse, hjælper personalet i børnehaven med rådgivning om dette. Det er også i børnehaven, at ansøgningsskema om skoleudsættelse udleveres - det skal efterfølgende sendes til Børne- og Kulturforvaltningen. Selvom du søger skoleudsættelse for dit barn og får udleveret et skema fra børnehaven, skal dette samtidig også søges på Tårnby Kommunes hjemmeside i forbindelse med digital indskrivning.

Hvis du har besluttet, at dit barn skal indskrives på privatskole, skal dette også registreres via ovenstående henvisning til digital indskrivning.

Der kan være særlige forhold, der medfører, at dit barn har behov for et specielt skoletilbud. Hvis du har spørgsmål om dette, er du velkommen til at kontakte Rådgivning og Forebyggelse på telefon nr. 32 47 14 20 / 32 47 14 19 eller e-mail [email protected] / [email protected].

Skolevalg

Tårnby Kommune er geografisk opdelt i 7 skoledistrikter, og optagelse finder normalt sted på distriktsskolen.

Hvis forældrene ønsker det, kan barnet optages på anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads på den ønskede skole. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at en skole ikke må optage flere elever fra andre skolers distrikter, når der i gennemsnit er 24 eller flere elever pr. klasse på det relevante klassetrin.

Hvis skolen modtager flere ønsker om optagelse af elever fra andre skoledistrikter end skolen har plads til, optages først børn fra familier, der allerede har børn indskrevet på den ønskede skole og herefter de børn, der bor nærmest ved den ønskede skole.

Fraskilte forældre, der har aftalt at dele forældremyndigheden, kan selv vælge hvilken adresse, der skal være gældende ved optagelse af barnet i folkeskolen. Det er en forudsætning, at barnet opholder sig lige meget hos hver af forældrene, og at der kan forelægges dokumentation for aftale om fælles forældremyndighed. Henvendelse skal ske til distriktsskolen, hvis der ønskes den anden forælders distriktsskole.

Opskrivning til fritidsinstitution

Børn, der går i børnehave i kommunen, bliver automatisk tilbudt en SFO-plads. 

Øvrig information

Præsentation fra informationsaften afholdt på Løjtegårdsskolen tirsdag den 6. november 2018 for forældre til 5-6 årige børn, der skal starte 0. klasse i skoleåret 2019-2020 kan ses her.